Nieuwsitem

11 augustus - Keuring Trekpaarden Zuid-Holland en Utrecht

02-07-2018

Wij willen u van harte uitnodigen met uw paarden deel te nemen aan de Trekpaardenkeuring in Hellevoetsluis die dit jaar zal worden gehouden op zaterdag 11 augustus op het terrein van de Fokveedag, Smitsweg te Hellevoetsluis.

Wij hopen dat onze keuring een mooie opmaat kan zijn naar de Nationale Tentoonstelling en hopen als bestuur op uw deelname en medewerking zodat we er samen een mooie keuringsdag van kunnen maken.

De deelname staat open voor alle eigenaren van Trekpaarden, waarvan de paarden op naam van de eigenaar staan geregistreerd. Stamboekpapieren dienen op verzoek te worden getoond. Bij stamboekopname is het verplicht het paspoort en het bewijs van inschrijving in te leveren, u ontvangt daarvoor een vrijwaringsbewijs. Voor stamboekopname komen op naam geregistreerde paarden vanaf 3 jaar en oudere paarden die niet eerder aan deze rubriek hebben deelgenomen in aanmerking.

Op de keuring  is de rubrieksindeling  van de KVTH van toepassing, uiteraard compleet met stal- fok- en generatiegroepen. Ook de rubrieken Merrie met afstammelingen en Erekampioen zullen niet ontbreken. 

Bijgaand de inschrijfformulieren voor de keuring, met daarbij ook alle verdere informatie, let op de sluitingsdata (20 juli) voor inschrijven.

Voor wat betreft de keuring in Hellevoetsluis, zullen wij ons als bestuur enthousiast inzetten om e.e.a. optimaal voor u te organiseren en hopen van de kant van onze leden op veel deelnemers zodat we er een mooie keuring van kunnen maken. Wij hopen u dus met uw paarden te ontmoeten op de keuring op 11 augustus tijdens de Fokveedag, Smitsweg, Hellevoetsluis.

Met vriendelijke groeten,
De besturen van de KVTH afdelingen Zuid-Holland en Utrecht

Onze partners