Nieuwsitem

Nieuwsbericht K.V.T.H. Oost

28-11-2018

Tot onze spijt moeten we u informeren over het verloop van de Hoofdbestuursvergadering van 27 november 2018.

Bij aanvang van de vergadering confronteert waarnemend voorzitter dhr. Weststrate het Hoofdbestuur met het volgende:
1. In deze vergadering moeten 2 haflingerleden aangewezen worden als Dagelijks Bestuurslid.
2. Dhr. Weststrate moet als waarnemend Algemeen Voorzitter worden geaccepteerd door het Hoofdbestuur.

Na een schorsing van de vergadering hebben 8 Hoofdbestuursleden aangegeven dat dit, mede omdat dit niet was geagendeerd, besloten niet in te gaan op deze eisen en de Algemeen Secretaris dhr. van Rossum opgedragen zo spoedig als mogelijk een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.

Wij houden u op de hoogte van de gang van zaken en hopen u zo spoedig mogelijk met positieve informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Johan Boone (Zuid-Holland)
Gerrit Westerveld (Gelderland)
René Bakx (Drenthe)
Jens Frankena (Friesland/Flevoland)
Jos Nijland (Overijssel)
Henri Nijboer (Groningen)
Jose Hes-Hunnekink (Noord-Holland en Utrecht)
Peter van Gaal (Limburg)

Onze partners