|

Algemene Ledenvergadering 2023

Donderdag 13 april 2023 Algemene Ledenvergadering K.V.T.H.
Aanvang 18.00 uur
Wijziging locatie Algemene Vergadering d.d. 13 april 2023
Het Hoofdbestuur heeft besloten om de Algemene Vergadering te houden in manege
“de Nieuwe Heuvel”, Veenstraat 1 te Lunteren.
Concept AGENDA gepubliceerd in “Ons Orgaan” nummer 607

Vergelijkbare berichten