Ons Hoofd Bestuur vergadert gemiddeld 1 x per maand.

Wilt u iets kenbaar maken, kunt u tot 14 dagen voor een vergaderdatum een schriftelijke reactie sturen naar hoofdbestuur@kvth.nl of per post naar: 

K.V.T.H. t.a.v. het Hoofdbestuur
Burgemeester Smitstraat 21
7221 BH Steenderen
U krijgt dan binnen 14 dagen na de vergadering een schriftelijke reactie terug.

De Algemene Ledenvergadering van de K.V.T.H. is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van alle regio’s. In de Algemene Vergadering wordt o.a. de financiële jaarrekening beoordeeld, de begroting vastgesteld,  en de voorzitter hengstenjuryleden  benoemt. 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

K.V.T.H. jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Technische Commissie Trekpaarden

Jaarverslag 2022 Technische Commissie Haflingers

Het hoofdbestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit de regio’s. Het hoofdbestuur komt tenminste 1 keer per maand bijeen om de activiteiten van de vereniging te bespreken en te oordelen over de voorstellen die worden gedaan. Ook eigen voorstellen van leden van het hoofdbestuur worden tijdens deze bijeenkomsten besproken.

Het hoofdbestuur bestaat uit:

Dhr. Johan Wilmink algemeen voorzitter*
Mevr. José Hunnekink ( regio Noord )*
Mevr. Annet Wobbes ( regio Noord )*
Dhr. Lammert Buist ( Regio Noord )  
Dhr. Arjan Sand ( regio Oost )
Mevr. Nanneke Naaldenberg ( regio Oost )
Mevr. Ellen Waenink ( regio Oost )
Dhr. Ingmar Alewijnse ( regio West )
Dhr. Bart van de Wekken ( regio West )
Dhr. Pierre Verhoye ( regio West )*
Dhr. Jos Jochems ( regio Zuid )
Dhr. Ger van Hest (regio Zuid )
Dhr. John Verlinden (regio Zuid )
* Dagelijks Bestuur

Het hoofdbestuur beslist over het beleid van onze vereniging, zoals de financiën en foktechnische voorstellen. Daarnaast doet het hoofdbestuur het voorstel aan de Algemene Vergadering als het over hengstenjuryleden gaat of de vaststelling van de begroting. Ook kan het hoofdbestuur besluiten om enkele commissies in het leven te roepen, zoals bijvoorbeeld de Technische Commissie of de PR commissie. Alle commissies dienen verslag uit te brengen aan het hoofdbestuur.     

De regio’s

Bestuurlijk is onze vereniging opgedeeld in 4 regio’s: Noord, Oost, Zuid en West. 
Iedere regio heeft haar eigen bestuur.
Elk regiobestuur heeft, op basis van het aantal leden in de regio, minimaal één afgevaardigde in het hoofdbestuur.

Leden worden naast de website en ons verenigingsblad ook geïnformeerd via de regiobesturen en uiteraard betrokken bij de activiteiten binnen de K.V.T.H.

Elk jaar vindt er een algemene vergadering plaats binnen iedere regio. Tijdens deze vergadering wordt het regiobestuur gekozen, de jaarlijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden besproken. Tevens komen de evenementen en activiteiten welke op de planning staan, aan de orde.