Jong KVTH commissie

Om de activiteiten en de invulling van het lidmaatschap inhoud en vorm te geven is de Jong KVTH actief.

De Jong KVTH Commissie bestaat uit de volgende personen:
Vacant

 

Contact via: jong@kvth.nl