Jong KVTH commissie

Om de activiteiten en de invulling van het lidmaatschap inhoud en vorm te geven is de Jong KVTH Commissie actief. Deze commissie komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar.

De Jong KVTH Commissie bestaat uit de volgende personen:
• Marleen Smeltink
• Kim de Meij
• Bianca ten Elshof
 

Contact via: jong@kvth.nl