Hengstenkeuring

Door de KVTH wordt er jaarlijks een hengstenkeuring georganiseerd. Vanuit de reguliere juryleden zijn door het Hoofdbestuur een tweetal juryleden aangewezen welke de beschikbare en nieuw aangeboden hengsten zeer kritisch op de kwaliteiten, die deze (kunnen) hebben voor de fokkerij, beoordeeld. Deze twee juryleden kunnen ondersteund worden door een arbiter, welke eventueel geraadpleegd kan worden.
 

Vrijwillig afstammelingenonderzoek

Hengstenhouders hebben de vrijheid hun hengst al dan niet aan te bieden voor het afstammelingenonderzoek. Tijdens een dergelijk onderzoek dienen er minimaal 5 en maximaal 7 nakomelingen, verdeeld over twee jaargangen en minimaal 1 jaar, getoond te worden aan de hengstenjury tijdens een Centrale Premiekeuring. Krijgt de hengst hiervoor een 1e premie dan kan de hengst vanaf 8 jaar voor het leven goedgekeurd worden. Indien géén afstammelingen worden getoond, dan dient de hengst 8 keer bij de KVTH goedgekeurd te zijn voor de dekdienst, voordat deze voor het leven goedgekeurd kan worden.
 

Centrale Premiekeuringen

Jaarlijks worden door de regio’s van de KVTH Centrale Premiekeuringen georganiseerd. Keuringen zijn van belang omdat er dan vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen paarden van verschillende eigenaren. Juist door deze vergelijkingen en de beoordeling door juryleden van de ter keuring aangeboden dieren, kunnen eigenaren nagaan of zij met hun dieren voldoen aan het fokdoel dat wordt nagestreefd.

Voor deze keuringen bestaat veelal grote belangstelling; zowel van fokkers als van derden. De paarden die voor de keuring zijn aangemeld zijn gewassen, gekamd en getoiletteerd. Het is een lust voor het oog om dergelijke activiteiten te zien.

Naast de Centrale Premiekeuringen worden op initiatief van de fokkers, zogenaamde fokdagen georganiseerd, waarvoor eveneens grote belangstelling bestaat.